Kiedy przed dwudziestu laty była Wójt Małgorzata Chilicka zakładała gminną gazetę „Nasz Dom”, nie spodziewała się, że tak szybko przyjdzie Jej świętować jubileusz. Podobnie zresztą jak pierwszy redaktor Janusz Sowiński. Lata upłynęły rytmicznie, spokojnie, zaliczając kolejne jubileusze 10-lecie, 15-lecie, doczekaliśmy tego ostatniego Jubileuszu XX-lecia. Uroczystość pod hasłem „Popołudnie wspomnień” odbyła się w siedzibie Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Sztabinie 17 grudnia 2017 r.

 Jako że to czas przedświąteczny, oprawa uroczystości obfitowała w elementy bożonarodzeniowe – choinkę, ozdoby świąteczne i ten najważniejszy element – opłatek. Nie zawiedli goście, którzy przybyli na specjalne zaproszenie, a więc Starosta augustowski Jarosław Szlaszyński wraz z pracownikiem starostwa Zbigniewem Kaszlejem, wójt gminy Tadeusz Drągiewicz i jego zastępca Maciej Milanowski oraz Ci niezastąpieni – długoletni korespondenci Naszego Sztabińskiego Domu.

            Małgorzata Chilicka bardzo plastycznie i uczuciowo przedstawiła genezę powstania czasopisma. Zebrani licznie goście mogli więc poznać realia tamtych czasów, które były zupełnie inne, bardziej ubogie, ale zapał ludzi rekompensował niedostatki finansowe. Wydawaliśmy więc „Nasz Dom” z biegiem czasu „Nasz Sztabiński Dom” nieprzerwanie od grudnia 1997 roku. Zmieniały się władze, odchodzili ludzie (wielu do innego świata), na ich miejsce przychodzili nowi, a czasopismo w każdym miesiącu było miłym gościem w naszych domach.

Kiedy pierwszy redaktor „Naszego Sztabińskiego Domu” Janusz Sowiński opowiadał o pracy w pierwszych latach istnienia czasopisma młodsi uczestnicy uroczystości przyjmowali te fakty z lekkim niedowierzaniem. Ale tak było. Technika wyprzedziła nasze wyobrażenia, lecz ludzie pozostali tacy sami, przynajmniej Ci skupienia wokół naszego miesięcznika – oddani, ofiarni, piszący w różnych formach. Mówili o tym podczas uroczystości – Genowefa Krystyna Balukiewicz, Erazm Stefanowski, Janusz Korąkiewicz i Starosta augustowski Jarosław Szlaszyński, który ponadto uhonorował nasz dwudziestoletni wysiłek medalem za Zasługi dla Powiatu Augustowskiego z wizerunkiem Karola Brzostowskiego.

Bardzo miłym i nieoczekiwanym elementem tego popołudnia było przekazanie na ręce Redaktor Naczelnej Heleny Kozłowskiej listu gratulacyjnego od Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Warszawie, podpisanego przez Sekretarza Generalnego Stefana Truszczyńskiego. Byliśmy mocno podbudowani treścią tego listu, za co serdecznie dziękujemy. Wypowiedzi uczestników spotkania pozwalają wierzyć, że w trzydziestolecie wejdziemy z nie mniejszym zapałem i pomysłem, tym bardziej że dynamiczny rozwój gminy dostarcza bardzo wiele ciekawych tematów i przemyśleń.

W przerwie przed symboliczną kolacją wigilijną i życzeniami przekazywanymi wraz z opłatkiem wystąpiły dzieci z miejscowego ogniska muzycznego. Zaprezentowały one na różnych instrumentach znane polskie kolędy. Życzenia opłatkowe są zawsze serdeczne, jednak tym razem bardziej odczuwaliśmy ich moc ubogaconą pozdrowieniami przesłanymi od wielu korespondentów z całej Polski, gdzie dociera nasze czasopismo. I w takim oto nastroju życzliwym serdecznym i pełnym dobrej nadziei wkroczyliśmy w kolejne (trzecie już dziesięciolecie). Będziemy nadal budować nasz dom – ten sztabiński i ten dom wewnętrzny każdego z nas „by poczuć odpowiedzialność za innych, być solidarnym z innymi, cierpieć z tymi którzy cierpią, cieszyć się z tymi, którzy cieszą./ …/[1]. Człowiek jest przecież częścią ludzkości, rodziny, społeczeństwa, a wyodrębnionym duchem. Kiedy kochamy ludzi, czujemy się częścią całej ludzkości i takimi chcemy pozostać.

            Dziękuję wszystkim, którzy w jakiś sposób ubogacili ten nasz magiczny wieczór, a więc Dyrektor Centrum Małgorzacie Ostrowskiej i jej współpracownikom, dzieciom grającym kolędy i ich opiekunom – Tadeuszowi Giedrojć i Szczepanowi Sześciło, gospodyniom przygotowującym potrawy wigilijne i wszystkim uczestnikom tego jubileuszowego spotkania.

Redaktor Naczelna

Helena Kozłowska

 [1] Ks. Jan Twardowski – „Będziesz miłował”

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć