„Więcej osiągnie ten, co z innymi wspólnie pracuje i się jednoczy…”

8 marca 2018 r. w remizie OSP w Jaminach odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Impreza została przygotowana przez miejscową filię biblioteczną i Szkołę Podstawową. Zebranych gości w uroczysty nastrój wprowadzili uczniowie szkoły. W przygotowanej inscenizacji, wyjaśnili znaczącą rolę kobiet we współczesnym świecie oraz w sposób kabaretowy przedstawili posłannictwo mężczyzny w codziennym życiu. Wszystkim obecnym Paniom wręczyli śliczne róże.

Kolejnym punktem uroczystości była inscenizacja „Rzepki” Juliana Tuwima na wesoło. Myślą przewodnią podczas przygotowywania przedstawienia było motto: „Więcej osiągnie ten, co z innymi wspólnie pracuje i się jednoczy…”. W sposób komiczny zinterpretowany i przedstawiony przez nauczycieli i uczniów, znany wszystkim utwór, wywarł na publiczności ogromne wrażenie i wywołał salwy śmiechu. Wspólny występ był doskonałą integracją pokoleń, jak również przesłaniem, że kiedy połączymy siły i poprosimy o pomocy przyjaciół, to osiągniemy zakładany cel - wspólnie wyrwiemy tytułową „rzepkę”. Obecna na spotkaniu pani Helena Kozłowska – redaktor Naszego Sztabińskiego Domu stwierdziła, że występ, jak też cała uroczystość to doskonała lekcja jedności pokoleń.

W dalszej części spotkania miała miejsce prelekcja pracowników KRUS-u w Augustowie - Magdaleny Polkowskiej i Jadwigi Sobolewskiej na temat zasad bezpieczeństwa i zagrożeń w gospodarstwie rolnym, a także świadczeń zdrowotnych, jakie przysługują w razie wypadku przy pracy. W związku z tym, że większość obecnych na spotkaniu kobiet pracuje w gospodarstwie, prelekcja okazała się strzałem w dziesiątkę. Przeprowadzony na zakończenie konkurs był nie tylko sprawdzeniem zdobytej wiedzy, ale przyniósł też praktyczne nagrody.

Na zakończenie głównej części spotkania głos zabrała Małgorzata Ostrowska - dyrektor Centrum w Sztabinie. Życzyła obecnym Paniom wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń oraz dostrzegania w życiu codziennym, wśród wielu zmartwień i trosk pozytywnych aspektów każdej sytuacji, nawet skomplikowanej i problemowej.

Uwieńczeniem był słodki poczęstunek przygotowany przez Panie przybyłe na to spotkanie. Wspólnie spędzony czas na rozmowie z sąsiadką i znajomą przy kawie i cieście, sprawił wszystkim dużo satysfakcji.

Nawiązując do cytowanego motta, serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości - kadrze nauczycielskiej SP w Jaminach, uczniom, rodzicom i przybyłym gościom. Życzę wszystkim Paniom, aby Dzień Kobiet trwał przez całe życie, bo kiedy będziemy darzyć się szacunkiem, współpracować i jednoczyć osiągniemy więcej, niż sobie wymarzyliśmy.

U. Bugieda

Zapraszamy do obejrzenia galerii