X przeglądX Gminny Przegląd Poezji i Piosenki Patriotycznej 

11 listopada 2016 r. w całym kraju obchodziliśmy 98-ą rocznicę odzyskania niepodległości. Było ono dorobkiem pięciu pokoleń Polaków, które w różny sposób czciły ten listopadowy dzień. Początkowo nieufnie, jakby w obawie na jego tymczasowość, z biegiem lat bardziej wyraziście i masowo. W dniu tym dominują kolory biało-czerwone polskich flag, opasek, kotylionów, śpiewy piosenek patriotycznych, rekonstrukcje historyczne, rozmowy rodzinne, by przekazać najmłodszym ciągłość naszej pamięci narodowej oraz uczyć współczesnego patriotyzmu. Jest on dzisiaj rozumiany (zgodnie z potrzebami czasu) nie jako czynny udział w walkach zbrojnych, lecz jako sumienna praca na rzecz rodziny, środowiska i kraju. Szkoły i ośrodki kultury, które włączają młodzież do czynnego uczestnictwa w święcie, korzystają z zasobu kultury narodowej, coraz częściej sięgają też do dorobku lokalnego, przypominając sylwetki zasłużonych bohaterów i miejsca pamięci narodowej.

Od dziesięciu już lat Święto Niepodległości w naszej gminie akcentowaliśmy poprzez organizację gminnych przeglądów poezji i pieśni patriotycznej pod hasłem „To nasze miejsce, to nasz kraj”. W bieżącym roku 10 listopada (w przeddzień tego święta) w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaminach spotkali się uczniowie ze wszystkich szkół naszej gminy, by zaakcentować swój udział w tym narodowym święcie radości, występując w konkursie poezji i pieśni patriotycznej.

Komisja najwyżej oceniła występ Karoliny Chodorowskiej, Kingi Szkiłądź i Dawida Rzepnickiego - uczniów Szkoły Podstawowej w Jaminach, którzy wykorzystując różne środki przekazu (film, muzykę) oraz starannie dobrane rekwizyty (płonące lampki, opaski biało-czerwone) przedstawili wzruszającą „Balladę o Jasionowie”. Uczniów do tej prezentacji przygotowała Urszula Bugieda – bibliotekarka Filii Bibliotecznej w Jaminach. Drugie miejsce w tej kategorii zdobyła Magdalena Orłowska, a trzecie Kinga Talkowska – obie uczennice ze Szkoły Podstawowej w Jaziewie.

W kategorii – piosenka – pierwsze miejsce uzyskała Urszula Kapla - SP Jaziewo, drugie Wiktoria Jurguć – SP Krasnybór, trzecie równorzędne Jakub Chomiak i Katarzyna Stolarska – SP Sztabin.

W gimnazjach pierwsze miejsce za utwór poetycki zdobył Jakub Biedul, a drugie Aleksandra Wojewnik – oboje z Gimnazjum w Krasnymborze, natomiast za piosenkę pierwsze miejsce zdobyła Natalia Kapla, a drugie Oliwia Kalinowska – Gimnazjum w Sztabinie.

Organizatorem Gminnego Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej było Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Sztabinie, które ufundowało laureatom konkursu dyplomy i nagrody, a pozostałym uczestnikom nagrody pocieszenia.

Helena Kozłowska

Zapraszamy do obejrzenia galerii