05.10.2021 r. odbyła się wycieczka uczniów klas VII i VIII ze szkół w Krasnymborze i Sztabinie do zakładów zagospodarowujących odpady w Dolistowie Starym i Koszarówce. Po przybyciu do Dolistowa, wszyscy uczniowie zostali wyposażeni w kamizelki i kaski ochronne, a później zostali oprowadzeni po zakładzie, do którego trafiają odpady zebrane selektywnie - są „doczyszczane” i prasowane. Następnie udaliśmy się do Koszarówki, gdzie odpady komunalne są poddawane mechaniczno-biologicznemu przetworzeniu w sortowni i kompostowni.

Wycieczka oprócz informacji na temat prawidłowego segregowania odpadów uświadomiła, że prawidłowe rozdzielenie śmieci spowoduje, iż większa ich część będzie mogła zostać poddana recyklingowi, jak też znacznie ułatwi pracę osób zajmujących się segregacją.

Galeria