Celem  konkursu było aktywizowanie dzieci do proekologicznego stylu życia,  pogłębianie wiedzy na temat przyczyn i skutków zanieczyszczenia powietrza, rozwijanie kreatywności i aktywności plastycznej. Konkurs skierowany był do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Informację o nim przesłaliśmy drogą mailową do poszczególnych szkół. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, wpłynęły 43 prace. Trzyosobowe jury wybrało najlepsze - przyznano 3 pierwsze miejsca, 5 – drugich i 4 trzecie. Laureaci otrzymali nagrody. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali zestawy gadżetów ekologicznych z logo WFOŚiGW. Wystawa prac znajduje się w siedzibie Centrum.

 

Laureaci konkursu:

I miejsce: Oliwier Suchwałko, Weronika Hryń, Filip Baranowski.

II miejsce: Paweł Bondziul, Magdalena Rzepko, Franciszek Szyc, Julia Kapla, Franciszek Puchlik

III miejsce: Oliwia Ostapowicz, Jakub Ostapowicz, Maciej Czerwiński, Emilia Broś