Święto Narodowe 3 Maja jest obchodzone w rocznicę uchwalenia w 1791 roku Konstytucji 3 Maja – zbioru praw regulującego podstawowe kwestie społeczne i polityczne. Dokumentu, który stał się symbolem tradycji niepodległościowych.

 

Ustanowiony w Polsce akt był pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, a drugą na świecie. Rocznica przyjęcia Konstytucji 3 Maja jest świętem ustanowionym w 1919 roku. W okresie PRL-u jego publiczne obchodzenie było zabronione, ponownie stało się państwowym świętem w 1990 roku. Uroczystości w Sztabinie rozpoczęły się Mszą św. w kościele parafialnym pw. Św. Jakuba Apostoła w intencji strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Sztabinie oraz ojczyzny. Liturgię sprawował ks. Proboszcz Krzysztof Bronakowski. Uczestniczyli w niej: Poczet Sztandarowy OSP Sztabin, strażacy, władze samorządowe, motocykliści, harcerze i mieszkańcy.

Po Mszy św. wszyscy udali się do parku, gdzie pod pomnikiem 100. odzyskania niepodległości przez Polskę przedstawiciele samorządu gminnego, strażaków, motocyklistów i Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Sztabinie złożyli wiązanki kwiatów. Park w Sztabinie był też początkiem rajdu motocyklowego na Kozi Rynek zorganizowanego w ramach obchodów tego święta. Rajd przebiegał w dwóch etapach. Pierwszy: Sztabin-Krasnybór, gdzie na miejscowym cmentarzu złożono kwiaty na pomniku poświęconym poległym bohaterom powstania styczniowego oddziału Józefa Ramotowskiego „Wawra”. Drugi etap: Krasnybór-Kozi Rynek. Tam na mogile powstańców styczniowych złożono kwiaty, a historię związaną z tym miejscem przybliżył Emil Malesiński. Na zakończenie wszyscy zebrali się przy ognisku. Rajd odbył się dzięki zaangażowaniu Niezrzeszonej Grupy Motocyklowej ze Sztabina. Na ręce Arkadiusza Bernatowicza oraz Jarosława Czerwińskiego składam serdeczne podziękowania. Dzięki Wam w rajdzie pojechały 43 motocykle. Dodam, że oprócz miejscowych miłośników dwóch kółek w wyprawie uczestniczyli motocykliści z Augustowa, Białegostoku, Bargłowa i pewnie z wielu innych miejscowości, o których nie wiem. Za udział w wydarzeniu dziękuję również harcerzom z 7 Sztabińskiej Drużyny Harcerskiej „Białe Wilki”.

Kozi Rynek – miejsce bitwy stoczonej 29 czerwca 1863 roku w uroczysku Kozi Rynek w Puszczy Augustowskiej pomiędzy oddziałem Józefa Ramotowskiego „Wawra” a wojskami rosyjskimi w czasie powstania styczniowego. W kwietniu 1863 roku oddział Józefa Ramotowskiego ukrywał się na Kozim Rynku, korzystając z naturalnej osłony bagien oraz pomocy miejscowej ludności. Następnie od kwietnia do czerwca oddział przemieszczał się w środkowej części guberni augustowskiej, staczając kilka potyczek. 28 czerwca pobił Rosjan w bitwie pod Gruszkami, a następnie wycofał się do dawnego obozowiska na Kozim Rynku, aby odpocząć przed planowanym przejściem w okolice Łomży. Zdradzony i otoczony na Uroczysku Kozi Rynek przez oddziały rosyjskie, został pokonany 29 czerwca 1863 roku. Zdołał jednak przerwać okrążenie i udał się w okolice Łomży. Działalność Konstantego Ramotowskiego „Wawra” była na terenie Augustowszczyzny znaczącym wyczynem zbrojnym. Obecnie miejsce bitwy leży na terenie rezerwatu przyrody Kozi Rynek. Znajduje się tam mogiła powstańców, krzyż oraz pamiątkowy obelisk, ustawiony w 1989. Obok miejsca pamięci przebiega ścieżka dydaktyczna, przygotowana przez Nadleśnictwo Augustów.

Małgorzata Ostrowska

Galeria