Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Sztabinie otrzymało 20 tys. zł na realizację zadania "Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Sztabinie".

Głównym celem zadania jest wyposażenie świetlicy Centrum w niezbędny sprzęt potrzebny do prowadzenia działań z zakresu edukacji kulturalnej stacjonarnej jak też w plenerze. Nowoczesne wyposażenie świetlicy spowoduje, iż stanie się ona bardziej przyjazna i aktakcyjna dla użytkowników. Zostanie podniesiona jakość usług kulturalnych, stworzona możliwość wprowadzenia nowoczesnych form edukacji kulturalnej i dziań z zakresu animacji.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego”