„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”
w ramach zadania „Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Sztabinie”

Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Sztabinie otrzymało dofinansowanie na zadanie pt. „Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Sztabinie” realizowane w ramach Programu Rządowego Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Całkowity koszt zadania wyniósł 27 260,00 zł, kwota dofinasowania – 20 000,00. W ramach zadania zakupiono niezbędne do prowadzenia działań z zakresu edukacji kulturalnej wyposażenie do świetlicy tj. projektor, ekran, laptop wraz z oprogramowaniem, 4 światła sceniczne ze statywem oraz 5 szt. namiotów wystawienniczych. Zakupione wyposażenie już wykorzystywano podczas festynu, dożynek gminnych, kursu komputerowego oraz dyskoteki organizowanej przez szkołę w Sztabinie.

Małgorzata Ostrowska

Galeria