Lekcja25.02.2016 r. w ramach „Czytającej biblioteki” realizowaliśmy autorski scenariusz pani Barbary Kuprel - bibliotekarki z Moniek pt. „Dwie Dorotki”. Celem zajęć była popularyzacja twórczości Janiny Porazińskiej, oraz uświadomienie dzieciom, iż baśnie uczą, że dobro jest nagradzane, a zło karane.

Na początku zajęć uczniowie obejrzeli krótką prezentację multimedialną opowiadającą o życiu i twórczości Janiny Porazińskiej. Następnie przeczytałam im baśń pt. „Dwie Dorotki”, ze szczególnym zwróceniem uwagi na odmienne zachowania bohaterek w identycznych sytuacjach. Wraz z dziećmi dokonaliśmy charakterystyki obu Dorotek, próbując ocenić ich zachowanie. Następnie dzieci w parach rozwiązywały test dotyczący tematyki baśni.

Kolejnym i najbardziej udanym punktem lekcji było szukanie żółtej skrzynki, ukrytej między regałami w bibliotece. Dziewczynce „Dobrej Dorotce”, która pierwsza odnalazła skrzynkę zaproponowałam, że ma wybór: może zachować skrzynkę dla siebie, bądź podzielić się z innymi dziećmi. Poprosiłam ją, aby zastanowiła się, co na jej miejscu zrobiłaby dobra Dorotka z baśni. Oczywiście dziewczynka podzieliła się skarbami ukrytymi w skrzynce, a były to cukierki. Przypominając dzieciom, że baśń kończy się weselem Dorotki z Kowalczykiem wybrałam przypadkowego chłopca i zakończyliśmy lekcję biblioteczną wspólnym tańcem weselnym.

Urszula Bugieda

Zapraszamy do obejrzenia galerii