Centrum Biblioteczno Kulturalne w Sztabinie otrzymało dofinansowanie  w kwocie 12835,00 zł na zakup komputerów i urządzeń peryferyjnych do biblioteki głównej i filii bibliotecznych z programu INstytutu Książki "Kraszewski. Komputery dla bibliotek2017".
Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.
Centrum dzięki dotacji zakupiło 3 zestawy komputerowe, laptop, urządzenie wielofunkcyjne i dwa urządzenia zasilające.

"Zakupiono w ramach Programu Instytutu Książki "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017"