Zakupione nowości
Zakupione nowości

Szanowni Państwo,

Chciałabym poinformować, że korespondencyjne konto e-mailowe Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Sztabinie zostało zmienione. Od teraz proszę kierować wszelkie wiadomości na adres: sztabin@centrum-biblioteczne.pl

Z poważaniem,
Małgorzata Ostrowska
Dyrektor Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Sztabinie

27 października 2023 r. miało miejsce spotkanie promujące książkę „Dwa brzegi Biebrzy” autorstwa Józefa Matyskieły. Wydawcą niniejszego dzieła jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej im. Karola Brzostowskiego, które na to zadanie publiczne pozyskało dofinansowanie w kwocie 5000,00 zł z Województwa Podlaskiego. Należy dodać, że jest to kolejna publikacja Towarzystwa o tematyce regionalnej.

W wydarzeniu wzięli udział zaproszeni goście m.in.: małżonka autora, rodzina bliższa i dalsza, mieszkańcy. Bez wątpienia ważnym gościem był profesor Adam Czesław Dobroński recenzent treści oraz dr Krzysztof Snarski – kustosz z Muzeum Regionalnego w Suwałkach, któremu takie publikacje są miłe sercu. W czasie spotkania nawiązała się ciekawa wymiana informacji historycznych, której przewodził prof. Dobroński wraz z autorem. Rozmawiano o nowej książce, która jak czytamy w recenzji jest […] mozaiką narodowościowo-wyznaniową z uwzględnieniem wątków: białoruskich, tatarskich, żydowskich. […] mozaiką kulturową oraz cywilizacyjną […] Tomik J. Matyskieły można potraktować jako zwiastun oczekiwanej monografii, a zarazem źródło do wykorzystania przez jej autorów bądź autora. Pan Józef w nienagannej formie przedstawił zapis pamięci wcześniejszych pokoleń [….]. Dodał własne, ciekawe i bezpretensjonalne utrwalone wspomnienia z lat dzieciństwa, nauki w LO w Suchowoli (bardzo ważne fakty i refleksje), życia dorosłego […], starannie zdefiniował przytoczone potoczne i historycznie określenia […] .
Każdy z przybyłych gości został obdarowany tą cenną pozycją książkową, skarbnicą wiedzy historycznej o regionie.
Po oficjalnej części wieczoru przy kawie, herbacie i okolicznościowym torcie, rozmowom nie było końca. W tym miejscu należy słowa wdzięczności skierować w stronę Towarzystwa za wystaranie się o środki potrzebne na wydanie publikacji ważnej dla ochrony dziedzictwa kulturowego regionu gmin: Sztabin i Suchowola, pracowników Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Sztabinie za zorganizowanie spotkania, Bożeny Klimaszewskiej autorki obrazu zamieszczonego na okładce książki, jak też samego autora Józefowa Matyskieły. Spotkanie odbyło się w atmosferze rodzinnej i przyjaznej, za co wszystkim z serca dziękuję.
Kończąc tą krótką relację z wydarzenia zachęcam do zapoznania się z treścią owej książki.
Józef Z. Budziński

Galeria