Szanowni Państwo,

Chciałabym poinformować, że korespondencyjne konto e-mailowe Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Sztabinie zostało zmienione. Od teraz proszę kierować wszelkie wiadomości na adres: sztabin@centrum-biblioteczne.pl

Z poważaniem,
Małgorzata Ostrowska
Dyrektor Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Sztabinie

Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana/Dziecka danych osobowych jest:

Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Sztabinie

Pl. Karola Brzostowskiego 8

 • Sztabin
 • Inspektorem Ochrony Danych jest dr Bartosz Mendyk, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Sztabinie polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury. W szczególności Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  • zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów;
  • dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych;
  • organizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i edukacyjnym
  • statystycznych
 • Dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do zorganizowania zajęć/ spotkania/ wycieczki/lekcji/konkursu, w którym będzie uczestniczyć Pani/Pan/Dziecko.
 • Podstawą przetwarzania danych stanowi:
 • Ustawa o bibliotekach (w zakresie wypożyczania książek)
 • Regulamin Centrum Biblioteczno- Kulturalnego w Sztabinie
 • są warunkiem niezbędnym ubezpieczenia i innej umowy związanej z organizacją wycieczki.
 • Podanie danych osobowych jest niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika, udostępniania na miejscu i wypożyczania zbiorów oraz korzystania z komputerów bibliotecznych i Internetu. Podobnie w zakresie zarejestrowanej wycieczki.
 • Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu ani przekazywane poza obszar UE.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich/dziecka danych osobowych oraz do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 • Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych)

Informacja w zakresie wykorzystania wizerunku:

W zakresie wykorzystywania wizerunku, zajęć/spotkania/wycieczki/kursy/lekcje/konkursy mogą być nagrywane lub fotografowane.

 • Wizerunek będzie wykorzystywany zgodnie z art. 81 prawa autorskiego, który dopuszcza przetwarzanie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza bez wyrażenia zgody.
 • W zakresie polegającym na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych w rozumieniu ustawy prawo prasowe w lokalnej gazetce.