Szanowni Państwo,

Chciałabym poinformować, że korespondencyjne konto e-mailowe Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Sztabinie zostało zmienione. Od teraz proszę kierować wszelkie wiadomości na adres: sztabin@centrum-biblioteczne.pl

Z poważaniem,
Małgorzata Ostrowska
Dyrektor Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Sztabinie

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”)

Centrum uczestniczy w programie "Sieć na kulturę", którego celem jest: podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury -GSIK - poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych, rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć, wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

Obecnie w cotygodniowych warsztatach prowadzonych online, uczestniczą trzy grupy dzieci i młodzieży. Tematy zajęć to "Dziennikarstwo online" i "Projektowanie graficzne".

Dziękujemy uczestnikom i rodzicom za zaangażowanie, chęci i mile spędzony czas na nauce przez zabawę!